Hasło miesiąca

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.

Ps 139,14

Czym jest Biblia – Spotkanie PTEw

Czym jest Biblia – to pytanie było zagadnieniem omawianym na spotkaniu PTEw w Żorach w dniu 27 kwietnia 2019r. Gościem spotkania był pastor Mateusz Krzesiński, wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Prelekcję rozpoczął wątkiem biograficznym, przybliżając zebranym etapy swej zawiłej, pełnej niepokojów drogi do Biblii i jej przekazu.

Inspiracją do chęci poznawania i zbliżania się do Bożej prawdy była Ewangelia a następnie jej wpływ na proces przemiany duchowej i w konsekwencji świadomość, że jedynym ratunkiem, właściwa drogą i prawdą jest Jezus Chrystus.

Przechodząc do podstawowego tematu, przedstawia Biblię jako najbardziej znaną, świętą księgę na świecie, będącą arcydziełem literackim, stanowiącym zarazem olbrzymią bibliotekę, powstającą na przestrzeni 1500 lat, tworzoną przez wielu autorów powołanych i natchnionych przez Ducha Świętego do spisania jej treści. Biblia jest więc dziełem bosko-ludzkim, dzielącym się na dwie główne części: Stary Testament jest historią Izraela z zapowiedzią przyjścia oczekiwanego mesjasza, natomiast Nowy Testament opisuje Jego przyjście i dzieło zbawienia grzesznego świata. Dlatego Jezus jest główna postacią Biblii, nie tylko historyczną ale jest Bogiem w ciele człowieka, którego przyjście było najważniejszym wydarzeniem w dziejach
ludzkości.

Stąd Biblia jest jedyną księgą przeznaczoną dla ludzi wszystkich stanów i epok, ludzi poszukujących celu i sensu życia.

E. Sitek

Polecamy

© 2020 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com