Hasło miesiąca

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.

Ps 139,14

Historia Dobrodzieja – spotkanie PTEw na Folwarkach

Dnia 15 grudnia 2018 roku członkowie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego gościli w domu państwa Teresy i Dariusza Golów, gdzie odbyło się ostatnie, tegoroczne spotkanie z udziałem Jana Delowicza; autora wielu książek o historii Śląska i naszego miasta.

Prelegent przedstawił dzieje majątku ziemskiego „Folwarków” oraz obraz życia jego właściciela Alberta Benecke, który w 1879 zakupił zubożałą posiadłość ziemską wraz z XVIII wiecznym dworkiem i w odpowiednim czasie wyprowadził z upadku cały majątek.

Albert Benecke był osobowością o niezwykłej postawie moralno-społecznej, aktywnie działającej na rzecz społeczności lokalnej głównie ewangelickiej, pełniąc długoletnia funkcję kuratora żorskiej parafii.

Znaczną część swojej majętności w postaci darowizny finansowej przekazał na rzecz budowy nowego kościoła ewangelickiego w Żorach. Z szacunkiem i życzliwością traktował swoich robotników folwarcznych, zapisując dla nich w testamencie odpowiednie kwoty pieniężne za określone lata pracy.

Zmagając się z nieuleczalną chorobą, zmarł w 1910 roku, co udokumentowane zostało oryginalnym aktem zgonu. Wyrazem wdzięczności dla ofiarnego darczyńcy, decyzją Rady Parafialnej i parafian postawiono granitowy pomnik na ewangelickim cmentarzu w Żorach. W trakcie prelekcji wyświetlane były stare fotografie prezentujące styl dawnych czasów i postacie krewnych i przyjaciół, z których niewielu udało się utożsamić z rodziną Alberta Benecke.

Dalsza część zebrania, to sprawy organizacyjne naszego oddziału.

 

Polecamy

© 2020 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com