Hasło miesiąca

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.

Ps 139,14

Luter znany i nieznany – to temat marcowego zebrania PTEw w Żorach

Gościem spotkania był ks. dr Grzegorz Olek, który przedstawił postać i działalność księdza doktora Marcina Lutra. Luter jako doktor Pisma Świętego, świadom swego poselstwa dostrzegał wypatrzenia doktrynalne oraz nadużycia ówczesnej władzy kościelnej. Z tego też powodu wzrastała w nim chęć wyzwolenia Kościoła z dylematów rzymsko-katolickiej doktryny, a także dążność do odnowy instytucji papieskiej. Najbardziej rażącą i oburzającą Lutra, była praktyka sprzedawania odpustów, która stała się istotnym impulsem opublikowania i przybicia na drzwiach zamkowego kościoła w Wittenberdze 95 tez, jako odezwy wzywającej do teologicznej dyskusji. Mimo iż tezy budziły zrozumiałe zainteresowanie, jednak do dysputy nie doszło, zaś odpowiedzią była lawina oskarżeń Lutra; zawiłych procesów i uciążliwych przesłuchań. Wyklęty i ekskomunikowany sam podjął się dzieła odnowy Kościoła uznając Biblię za jedyne źródło prawdy i wiary chrześcijańskiej. W 1521 roku na podstawie edyktu wormackiego jako banita, wyjęty spod prawa- Luter ukrywał się na zamku w Wartburgu. Ten czas choć trudny i dotkliwy, pełen niepokoju i wytężonej pracy zaowocował wieloma pisanymi dziełami wśród których najwybitniejszym było przetłumaczenie Nowego Testamentu na język niemiecki i już w końcu 1522 roku wydany drukiem docierał do rąk wiernych. Po 12 latach pracy nad tłumaczeniem Starego Testamentu ukazała się Biblia w przekładzie dr Marcina Lutra, która stała się podstawą rozwoju duchowego i chrześcijańskiego życia w prawdzie. Wszystkie wydarzenia z życia Lutra oraz jego dokonania złożyły się na wybitne, o historycznym znaczeniu dzieło Reformacji, ogarniające Europę i Świat.

Relacja: Elżbieta Sitek

Zdjęcia: Andrzej Żabka

Polecamy

© 2020 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com