Hasło miesiąca

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.

Ps 139,14

MAMY NOWEGO BISKUPA!

image

W dniu dzisiejszym, Synod Diecezji Katowickiej Kościoła wybrał na swojego zwierzchnika ks. dr. Mariana Niemca – proboszcza ewangelickiej parafii w Opolu.

Diecezjalny Synod wyborczy odbyły się 10 maja 2014 w Katowicach. Zgodnie z prawem, wybory biskupa diecezjalnego prowadził zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Synod wybrał na biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. dr. Mariana Niemca z Opola.

Ks. dr Marian Niemiec w słowie do synodałów przedstawił swoją drogę życiową i wyzwania stojące przed diecezją. Odpowiadał także na zapytania zgromadzonych. Za kandydatem zagłosowało 65 z 80 obecnych synodałów.

Biskup – elekt ma 53 lata. Obejmie swój urząd w czasie uroczystego nabożeństwa, które będzie miało miejsce w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Data konsekracji na biskupa diecezji katowickiej zostanie podana w terminie późniejszym.

Synod wyborczy odbył się w związku ze śmiercią – w styczniu tego roku – bp. Tadeusza Szurmana, który pełnił posługę zwierzchnika diecezji katowickiej w latach 2002 – 2014.

Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą Diecezji. W skład Synodu Diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni Diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej Parafii. Zadaniem Synodu Diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego Diecezji. Do zadań Synodu Diecezjalnego należą również wybory Rady Diecezjalnej, Biskupa Diecezjalnego oraz przedstawicieli do Synodu Kościoła.

Ks. dr Marian Niemiec urodził się 17 lutego 1961 roku w Kobielicach koło Pszczyny. W latach 1979 – 1984 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został ordynowany w Mikołowie dnia 24. listopada 1985 roku przez zwierzchnika Kościoła bpa Janusza Narzyńskiego.

Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza parafii w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. W 1990 roku objął obowiązki proboszcza administratora tej ostatniej, a z dniem 23 marca 1993 został wybrany jej proboszczem.

W latach 2002-2012 pełnił obowiązki radcy Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej. W latach 1998-2001 odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej. Od 2004 roku jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.

Od roku 2006 jest członkiem Synodu Kościoła z listy duchownych. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kościoła. W 2011 roku został wybrany na urząd Radcy Konsystorza.

Biskup – elekt jest żonaty, ma córkę i syna.

Źródło: www.luteranie.pl

Polecamy

© 2020 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com