Hasło miesiąca

Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.

Kzn 3,11

Muzyczne pasje

24 lutego na spotkaniu żorskiego oddziału PTEw, zaproszonym gościem był ks. dr Wiesław Hudek – duchowny kościoła rzymskokatolickiego; poeta i dyrektor Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”, którego koncerty od wielu lat odbywają się w żorskim kościele ewangelicko-augsburskim, gdzie wśród wielu chórów występy prezentują również chóry ewangelickie. Ks. dr W. Hudek w temacie „Muzyczne emanacje piękna”, przygotował nam wspaniałą ucztę muzyczną, określając muzykę jako niewyczerpane źródło przeżyć estetycznych i duchowych. W wędrówce muzycznej przez wieki, słuchaliśmy nagrań wielu utworów, począwszy od fragmentu chorału gregoriańskiego, którego uduchowiona intonacja skłania do osobistej kontemplacji i poczucia bliskiej więzi z Bogiem.

„Laus Trinitati” (Chwała Tobie Trójco) – to część wysłuchanego utworu sławnej kompozytorki z XII-ego wieku, Hildegardy z Bingen, która wyróżniała trzy główne rodzaje muzyki: kosmiczną, ludzką i instrumentalną, zaś koncepcja muzycznego wszechświata odgrywała fundamentalną rolę w jej twórczości.

W następnej części naszej uczty muzycznej poznajemy włoskiego kompozytora okresu baroku Gregoria Allegri. Słuchamy muzycznej interpretacji Psalmu 51 „Misere mei Deus”, w którym efektowne partie utworu, z ekstremalną wysokością tonów, brzmią tak, jakby głos ludzki w prośbie o miłość chciał dosięgnąć nieba.

Ostatnimi twórcami baroku są; Antonio Vivaldi i Johann Sebastian Bach. Z różnorodności gatunków Vivaldiego, wysłuchaliśmy muzycznej wersji Psalmu 112 „Sit nomen Domini”- (Niech imię Pańskie będzie błogosławione).

W zadumę wprowadziła nas kompozycja Johanna Sebastiana Bacha „Liebster Gott, wenn werd Ich sterben”- pytaniem „Najdroższy Boże, kiedy umrę”. Utwór jest kantatą kościelną, swą melodyką podkreślającą trwożne pytanie o godzinę śmierci.

Z powagi nastroju wyprowadza nas utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta „Eine kleine Nachtmusik”- mała nocna muzyka, pełna beztroski i lekkich, radosnych dźwięków.

Dłużej zatrzymujemy się przy omawianiu twórczości najwybitniejszego polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina. Wysłuchaliśmy dłuższego fragmentu utworu, którego wzburzoną i niepokojącą muzykę przerywała fraza cichych rodzimych dźwięków. Charakterystyczna ekspresja utworów Fryderyka Chopina to wyraz tęsknoty za rodziną, to niepokój o losy zniewolonej ojczyzny.

Jakże odmienną aranżację muzyczną formułuje kompozytor Arvo Part, w utworze „Da pacem, Domine, in diebus nostris”- (Daj pokój Panie w dniach mego życia). Muzyka utworu nawiązuje do praktyk medytacyjno-ascetycznych mnichów ze św. Góry Athos.

Dzisiejszy wieczór dostarczył słuchaczom wielu refleksji i wzruszeń, pozwolił doświadczyć żywego kontaktu z muzyką oraz pogłębić wiedzę z zakresu historii i sztuki muzycznej. Całość zakończyła dyskusja nad spuścizną muzyczną kompozytorów z różnych epok.

Relacja: Elżbieta Sitek

Zdjęcia: Dariusz Gola

Polecamy

© 2018 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com