Hasło miesiąca

Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się.

Iz 58,7

Porozumienie i jedność w sercu Europy – Jerzy Buzek w Muzeum Miejskim w Żorach

Dnia 26 października 2019r. w siedzibie Muzeum Miejskiego w Żorach odbyło się kolejne zebranie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, w czasie którego prelekcję pt. „Porozumienie i jedność w sercu Europy” przedstawił prof. Jerzy Buzek. Jako eurodeputowany, były premier Polski i przewodniczący Parlamentu Europejskiego omówił szereg zagadnień dot. wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego zjednoczonej Europy. W początkowej fazie spotkania prof. Buzek wspomniał o swoim uczestnictwie w uroczystości odsłonięcia pomnika Wojciecha Korfantego, która odbyła się w dniu poprzedzającym tut. prelekcję tj. 25 października br. Pomnik stoi przy Trakcie Królewskim w Warszawie nieopodal monumentów „ojców niepodległości -” wśród nich J. Piłsudskiego, bezkompromisowego przeciwnika wobec przywódcy III powstania śląskiego W. Korfantego.

Prof. J. Buzek – Ślązak związany z regionem kopalń węgla opowiedział o wielowiekowej historii kopalń w Polsce, o słynnych kopalniach soli w Bochni i Wieliczce, skąd 770 lat wstecz wydobywano sól a jej eksport poza granice kraju przynosił olbrzymie dochody stanowiące 70% budżetu Rzeczpospolitej za panowania króla Kazimierz Wielkiego. Nawiązując do różnych aspektów historycznych Europy, charakteryzuje ją również historia wojen, rewolucji i niezliczonych incydentów zbrojnych, niemal od zarania istnienia kontynentu.

Na przestrzeni dziejów odbywały się nieudane próby zjednoczenia krajów europejskich w jeden system społeczno-polityczny. Jednakże proces ten dokonywany drogą ekspansji pochłaniał zawsze wiele ofiar i liczne straty.

Dopiero w wieku XX pojawienie się nowej idei integracji europejskiej głoszonej przez przedstawicieli europejskich państw, skutkowało powołaniem do życia Unii Europejskiej skupiającej dziś 28 krajów, a wśród nich od 2004r. i Polski. Obecnie wspólnota ta zapewnia życie w stabilnej, wolnej od konfliktów zbrojnych Europie. Jednym z priorytetów UE jest przeciwdziałanie zmianom klimatu przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych. Włączając się w realizację tego procesu prof. Buzek jest inicjatorem utworzenia w ramach budżetu UE „specjalnego funduszu sprawiedliwej transformacji energetycznej” dla państw członkowskich, kierując szczególną uwagę na istotę potrzeb regionu śląskiego w Polsce. Poparta przez PE inicjatywa ta znalazła miejsce wśród założeń nowego „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Niepokój Unii Europejskiej budzi nie tylko nieprzewidywalna polityka gospodarcza USA, ale również brexit;- posunięcie wywołujące wielki chaos i bałagan, nie tylko w krajach wspólnoty ale też w samej Wielkiej Brytanii. Wyjście z UE będzie wymagało porozumień w kwestii praw obywateli w tym 700 tyś. Polaków oraz pracowników i studentów z 50 krajów świata.

Spełniając swoje zadania w Parlamencie Europejskim prof. Buzek zawsze zabiegał o silną pozycję Polski w UE, dlatego żadne działania polskich elit politycznych nie powinny podważać dorobku europejskiej wspólnoty. W ramach dyskusji wyłonił się temat imigrantów i azylu.

Z wyjaśnień profesora wynika, że UE prowadzi politykę azylową opartą na solidarności, humanitaryzmie i sprawiedliwym podziale odpowiedzialności między państwa członkowskie.

Po interesującej dyskusji, końcowa konkluzja argumentuje doniosłe znaczenie Unii Europejskiej, podejmującej rozwiązywanie problemów w każdej sferze życia społecznego i gospodarczego. Wspólnota ta stoi na straży pokojowego rozwiązywania konfliktów, praw człowieka, równości płci, solidarności oraz współpracy bez względu na różnice systemów wartości i poglądów.

(Elżbieta Sitek)

Polecamy

© 2021 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com