Hasło miesiąca

Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się i dziel się tym, co posiadasz.

Księga Tobita 4,8

PTEw w Nowym Roku

Dnia 19 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze, tegoroczne spotkanie oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach. Inicjatorem wybranego tematu „werytologia”- był Dariusz Gola, który wyjaśnił zebranym znaczenie tego terminu, odpowiadającego na pytanie: czym jest prawda i jaką rolę pełni w życiu człowieka. Tym razem podjęto kwestię dotyczącą natury prawdy rozważanej w kontekście wiary chrześcijańskiej. W trakcie spotkania odbyła się emisja filmu pt. „Projekt Prawdy”, w którym zobrazowane treści przybliżały zrozumienie istoty rozpatrywanego problemu. Na tle przedstawionego zakresu różnych światopoglądów; idea filmu wskazuje na kontrast między chrześcijaństwem a współczesną kulturą, kierując uwagę na przedstawiony i cytowany w filmie obszerny cykl treści prawd biblijnych, obligując zarazem do przemyśleń i końcowej konkluzji; że prawda oczywista i łaska zaistniała tylko dzięki przyjściu Jezusa Chrystusa na świat. Sam zaś Bóg jest ostatecznym źródłem wszelkiej prawdy. Chrześcijaństwu natomiast, pozostaje wiara i ufność w boże obietnice i Jego plan zbawienia, oraz troska o to, by żaden fałsz nie zmącił tego przeświadczenia.

Polecamy

© 2019 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com