Hasło miesiąca

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.

Ps 139,14

Rok 2019 – jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

16 czerwca 2018r. odbyło się kolejne spotkanie żorskiego Oddziału PTEw, podczas którego ks. Karol Długosz przedstawił historię Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego od początku jego powstania. Towarzystwo zostało założone w październiku 1919r. w Poznaniu przez miejscowych działaczy luterańskich, a także przez liczną grupę ewangelików wywodzących się z Zaolzia i Cieszyna, którzy w tym okresie mieszkali i działali na terenie Wielkopolski. Jednym z inicjatorów i założycieli był biskup Karol Kotula, on też był zarazem pierwszym prezesem towarzystwa. Celem organizacji była obrona interesów i dobrego imienia ewangelicyzmu w Polsce, oraz działalność kulturalno-oświatowa i publicystyczna.

Zawirowania II wojny światowej znacznie ograniczyły działalność PTEw, ale w latach 1980-83 reaktywacja towarzystwa rozszerzyła działalność na cały kraj. Powstały nowe terenowe oddziały z Zarządem Głównym w Poznaniu, a od roku 1997 siedziba Zarządu Głównego mieści się w Katowicach. W związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lat istnienia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Zarząd Główny zaczął przygotowania do obchodów i uczczenia jubileuszu. Z tej też okazji wydana zostanie książka pt. „Z dziejów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919-2019”.

Relacja: Elżbieta Sitek

Zdjęcia: Andrzej Żabka

Polecamy

© 2020 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com