Hasło miesiąca

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.

Ps 139,14

„Słodkie cytryny” i nie tylko…

Żorski oddział PTEw  w dniu 27 października 2018 r. zgromadził liczne grono uczestników na spotkaniu autorskim z pisarką Lidią Czyż, znaną również z zaangażowania w chrześcijańską pracę wśród kobiet i młodzieży. Sylwetkę autorki zaprezentował prezes oddziału, Józef Chmiel, wskazując na różnorodność dorobku pisarskiego z wyróżnieniem pięciu poczytnych powieści.

Pani Lidia Czyż opowiedziała słuchaczom o początkach swej pracy twórczej. Przedstawiała genezę powstawania kolejnych utworów, inspirowanych prawdziwymi historiami, poznanymi poprzez osobiste relacje z osobami, których losy zapisała na kartach powieści.

Autorka zadebiutowała powieścią „Mocniejsza niż śmierć”. W utworze dynamiczne i zaskakujące opisy ukazują szczególne zdarzenia z życia bohaterów, gdzie w ostateczności zwrot wydarzeń, proces przemiany duchowej daje siły zdolne wyzwolić młodego człowieka z samego dna rozpaczy.  „Narodziny perły” to książka o miłości, stracie i uzależnieniu – to historia ludzi, których szczęśliwe życie zamieniło się w piekło. Jednak mimo ogromu dramatycznych przeżyć, siła woli i moc wiary, miłość i przebaczenie wskazują drogę wyzwolenia.

Dramatyczną historię życia przedstawia powieść pt. „Pozostała tylko nadzieja”- ukazuje losy kobiety od jej wczesnej młodości po wiek dojrzały; czas naznaczony nadzieją na stabilizację życia rodzinnego oraz odnalezienie, utraconego w dzieciństwie, ojca. Po długich latach rozłąki spotkanie z ojcem staje się dopełnieniem jej życia, utwierdza wiarę w bezwarunkową Miłość Bożą, która nadaje prawdziwą wartość jej życiu.

Czwarta powieść pt. „Tato” opisuje los dojrzałego mężczyzny, który z perspektywy swej dojrzałości cofa się w przeszłość, w czas dzieciństwa i dorastania, po wybór własnej drogi życiowej. Znaczącym wydarzeniem było znalezienie starej, szarej koperty, zawierającej dokumenty adopcji, odkrywające prawdziwą historię jego życia. Powieść porusza jeden z najważniejszych aspektów adopcji, czyli jawność adopcyjną i jej znaczenie w życiu adoptowanego dziecka.

Inna powieści pt.  „Słodkie cytryny” ukazuje dzieje osamotnionej matki wychowującej syna z zespołem Aspergera. Opisana tu historia uświadamia czytelnika, na czym polega i czym się charakteryzuje to schorzenie, przedstawia zarazem jak trudne jest wychowywać niepełnosprawne – „inne” dziecko.

Wszystkie książki autorstwa Lidii Czyż powstały na kanwie żywych, bezpośrednich zwierzeń i opowieści o dramatycznych doświadczeniach życiowych ich bohaterów. Znaczącym przekazem wszystkich powieści jest wątek wiary, nadziei  i miłości; jest proces przemiany duchowej, otwarcie się na świat i wyjście poza krąg bolesnych przeżyć.

W dalszej części spotkania toczyła się swobodna dyskusja, w ramach której autorka odpowiadała na zadawane jej pytania, związane z jej powołaniem twórczym.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy mogli nabyć prezentowane książki wraz z autografem autorki.

Relacja: Elżbieta Sitek

Zdjęcia: ks. Bartosz Cieślar

Polecamy

© 2020 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com