Hasło miesiąca

Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali.

Mt 2,10

W drodze… – Kolędowanie w Święto Objawienia Pańskiego

Święto Epifanii kończy w kalendarzu liturgicznym okres Bożego Narodzenia. W tym dniu zebraliśmy się w żorskim kościele, by jeszcze raz przejść całą świąteczną drogę – od Adwentu i prorockich zapowiedzi przyjścia Mesjasza przez Betlejem i wydarzenia nocy Narodzenia Pańskiego do Objawienia się Chrystusa poganom – otwarcie drogi do Boga także dla nas.

W tej drodze prowadziły nas czytane teksty biblijne, pieśni i rozważanie. Ks. Bartosz Cieślar nawiązał do Światłości, która przyszła na świat w Jezusie Chrystusie, objawiła się grzesznikom i pozostawiła jego naśladowcom zadanie niesienia tego Bożego Światła dalej tak, by mogło ono działać także w naszym otoczeniu. Tę, rozświetlającą mroki grzechu, Światłość symbolizowała również świeca, wniesiona przez młodzież na początku nabożeństwa i towarzyszyła nam w trakcie kolędowania. Sobotnie nabożeństwo było nie tylko okazją do wspólnego kolędowania,  wysłuchaliśmy także pieśni przygotowanych przez Artura Plintę oraz żorski chór parafialny, prowadzony przez Panią dr Aleksandrę Maciejczyk.

Dziękując wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego nabożeństwa Kolędowego, życzę Bożego Światła, które zapowiadali prorocy, a którego nadejście ogłaszali aniołowie, któremu cześć oddawali mędrcy. Oby tego światła nie zabrakło i w naszych sercach w rozpoczynającym się roku. Niech jego ciepło i blask działa w nas i przez nas.

Zdjęcia: Andrzej Żabka

Polecamy

© 2018 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com