Hasło miesiąca

Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się i dziel się tym, co posiadasz.

Księga Tobita 4,8

Ogłoszenia 14.04.19

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,14.15).

 

  1. W najbliższym tygodniu zapraszam do udziału w nabożeństwach wg rozpiski podanej w biuletynie. W Wielki Czwartek zapraszam na godz. 17:30, w Wielki Piątek o godz. 10:00 i 17:30. Nabożeństwo popołudniowe będzie połączone z występem naszego chóru. W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny o godz. 10:00.
  2. Gdyby ktoś potrzebował zaświadczenie o dniu wolnym od pracy w Wielki Piątek, zapraszam do kontaktu z kancelarią.
  3. Są też do nabycia znaczki pocztowe 450-lecia ewangelików w Żorach.
  4. Zapraszamy na niedzielne spotkanie po nabożeństwie w sali parafialnej 28.04.

Polecamy

© 2019 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com