Hasło miesiąca

Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się.

Iz 58,7

Darowizny, składki, ofiary

Nowy Testament zawiera 215 wierszy odnoszących się do wiary, 218 wierszy dotyczą zbawienia, natomiast 2084 wiersze omawiają temat zarządzania pieniędzmi i finansów. Pan Jezus zdaje się podpowiadać, dlaczego tyle uwagi wymaga ten trudny kiedyś i dzisiaj temat, gdy mówi: gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje (Mt 6,21).

Jednym z zadań, jakie Bóg kładzie na sercach swojego Ludu, to służba odpowiedzialności za swój lokalny zbór. Jest on żywy, gdy tworzą go ludzie składający ofiary ze swojego czasu, pracy, wiedzy, doświadczenia, umiejętności. Gdy motywem ich działania jest miłość, Bóg błogosławi i pomnaża te ofiary. Nie inaczej jest z finansami. Od początku Kościoły utrzymują się z ofiar,  których nieodzownym elementem była wdzięczność wierzących za ofiarę, jaką złożył Pan Jezus ze swojego życia. Najlepszą odpowiedzią na tą Ofiarę, jest twoje serce i skarby, jakie w nim przechowujesz.

Prawo naszego Kościóła stanowi, że każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% od dochodu. Dla ułatwienia, w poniższej tabelce znajdziesz wyliczone kwoty rocznego zobowiązania wobec twojej Parafii.

 

Z wpłacanych przez parafian składek kościelnych i innych ofiar finansowana jest działalność parafii, administrowane są budynki parafialne, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna.

W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. Jeśli tymczasowe okoliczności nie pozwalają ci uiścić składki, warto zgłosić to w kancelarii. Nie tracisz w ten sposób praw

Dlatego tak ważnym dla naszej parafii jest regularne opłacanie składek kościelnych.

Zachęcamy do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych kwot.

Numer konta Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Warszowicach , na które można dokonywać wpłat:

42 8447 0005 0003 6562 2000 0001

tytuł: Darowizna na cele kultu religijnego (składka /ofiara na remont itp.)

Za regularne opłacanie składki kościelnej i inne ofiary celowe serdecznie dziękujemy:)

Polecamy

© 2021 Parafia EA w Warszowicach; projekt i wykonanie: wiredot.com