Hasło miesiąca

Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała.

Prz 16,24

Władze parafii

Zgodnie z § 10 Regulaminu Parafialnego Władze Parafii stanowią:

a) Zgromadzenie Parafialne – w jego skład wchodzą członkowie Parafii, posiadający czynne prawo wyborcze,
b) Rada Parafialna – wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną,
c) Proboszcz – wybrany przez Zgromadzenie Parafialne metodą głosowania tajnego. W przypadku Parafii w Warszowicach proboszcz delegowany jest przez Konsystorz Kościoła.

Polecamy

© 2019 Parafia EA w Warszowicach; projekt i wykonanie: wiredot.com