Hasło miesiąca

Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się.

Iz 58,7

Szkółka niedzielna

Spotkania dla dzieci, czyli SZKÓŁKI NIEDZIELNE, odbywają się w Warszowicach każdą niedzielę o godz. 8.00.

Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużają ci dni i lata życia oraz zapewniają ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! Prz. Sal. 3,1-3

Szkółkę niedzielną w Warszowicach tworzy grupa składająca się z ok. 10-15 dzieci.

Spotykamy się o godz. 8.00 w Warszowicach. Zazwyczaj rozpoczynamy wspólnym śpiewem. Najbardziej lubimy piosenki, przy których możemy się trochę poruszać i poklaskać. Potem modlimy się i słuchamy lekcji biblijnych oraz uczymy się wersetów biblijnych.

Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem, i nie na próżno się trudziłem. Flp 2,14-16

A jeśli czas nam na to pozwala, to mamy jeszcze prace ręczne lub rozwiązujemy zagadki biblijne związane z tematem lekcji.

Polecamy

© 2021 Parafia EA w Warszowicach; projekt i wykonanie: wiredot.com