Hasło miesiąca

Zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie jemu.

1 Sm 7,3

Rok Reformacji

Dla ewangelików tradycji luterańskiej, ale także dla chrześcijan, dla których dziedzictwo Reformacji jest nieodłącznym elementem ich duchowej tożsamości, Rok Reformacji ma szczególne znaczenie. Obchody jubileuszowe zainaugurowaliśmy już w naszym Kościele i parafiach 31 października 2016 roku, a globalnie w katedrze w Lund (Szwecja).

Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Rok Jubileuszowy 500 lat Reformacji obchodzić będzie właśnie jako Rok Reformacji.

Reformacja to odnowa, to re-formowanie, a więc ponowne kształtowanie. Nie oznacza Reformacja porzucania tego wszystkiego, co decyduje o naszej wyjątkowości (na to składają się nie tylko nasze zalety, ale i wady, talenty, ale i ułomności), ale oznacza powrót do fundamentu, którym jest sam Pan Jezus. Początek Nowego Roku to w tradycji liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) święto Nadania Zbawicielowi Imienia Jezus.

Rok Reformacji jest dla całej wspólnoty naszego Kościoła, ale także dla wszystkich naszych Sióstr i Braci z innych Wspólnot, kolejną okazją do przemiany i odmiany, nie zmian dla zmiany, ale prawdziwej odnowy, którą daje Duch Boży w Chrystusie.

Diecezje i Parafie Kościoła Ewangelickiego w Polsce włączają się w globalne obchody 500 lat Reformacji. Chcemy wraz z innymi dziękować Bogu za tych, którzy byli przed nami, za reformatorów znanych i nieznanych, a także prosić Ducha Świętego, aby reformacja nie stała się dla nas zamkniętym rozdziałem.

Rok Reformacji to także nowe możliwości, w tym duszpasterskie. Od 1 stycznia 2017, zgodnie z decyzją Synodu Kościoła, wszyscy diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego są uprawnieni do przewodniczenia nabożeństwom z Sakramentem Ołtarza. Dzięki temu Kościół Pana Jezusa częściej będzie mógł cieszyć się z Jego szczególnej Obecności w Chlebie i Winie.

Hasło biblijne Roku Reformacji: „Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza” (Ez 36, 26).

źródło: luter2017.pl

Polecamy

© 2019 Parafia EA w Warszowicach; projekt i wykonanie: wiredot.com