Hasło miesiąca

Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

J 20,21

Władze parafii

Zgodnie z § 10 Regulaminu Parafialnego Władze Parafii stanowią:

a) Zgromadzenie Parafialne – w jego skład wchodzą członkowie Parafii, posiadający czynne prawo wyborcze,
b) Rada Parafialna – wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną,
c) Proboszcz – wybrany przez Zgromadzenie Parafialne metodą głosowania tajnego.

Polecamy

© 2018 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com