Hasło miesiąca

Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.

Kzn 3,11

Proboszcz parafii


ks. Bartosz Cieślar

Urodził się 5.11.1981r. w Cieszynie. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Ustroniu odbył roczną Szkołę Biblijną w Dzięgielowie a następnie ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie pracą magisterską na temat Znaczenia Imienia Bożego Jahwe w Nowym Testamencie.

Swoją służbę kandydacką rozpoczął w Parafii w Żorach i Warszowicach w roku 2007r. Ordynowany został na duchownego 20.04.2008r. w rodzinnym mieście – Ustroniu. Po trzech latach służby w Żorach i Warszowicach został przeniesiony do Parafii w Katowicach, gdzie pełnił służbę wikariusza diecezjalnego. Samodzielną służbę rozpoczął w roku 2013 w Parafii w Wołczynie z filiałami w Gierałcicach, Paruszowicach i w Byczynie. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z wybranych ksiąg Pisma Świętego w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie.

W roku 2015 został wybrany proboszczem  Parafii w Żorach.

Ks. Bartosz Cieślar ma żonę Ewę, córkę i syna.

Polecamy

© 2018 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com