Hasło miesiąca

Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się i dziel się tym, co posiadasz.

Księga Tobita 4,8

Oto najstarszy czynny cmentarz w naszym mieście.

Spośród najstarszych cmentarzy w naszym mieście wymienić należy:

Dziś cmentarz ewangelicki jest najstarszą czynną nekropolią na terenie miasta, zaliczaną do cennych zabytków. Znajdują się tu XIX-wieczne i pochodzące z początku XX wieku nagrobki osób, które w znaczący sposób zapisały się w historii Żor i społeczności ewangelickiej. Wśród nich wymienić należy:

Obecnie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Żorach, w otoczeniu zieleni, znajduje się ponad 250 grobów.

Autor: Jan Delowicz | Opracowanie: Tomasz Marek

Polecamy

© 2019 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com