Hasło miesiąca

Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się.

Iz 58,7

Konkurs literacko-plastyczny

450 lat temu wszyscy żorzanie byli ewangelikami, ale czy choć jeden ewangelik pomyślał wtedy o tym, jak będziemy żyć my?

Że samoloty, helikoptery, że auta, komputery, smartfony? Że mikrobiologia, elektryczność, fizyka jądrowa, że loty na księżyc, że facebook, twitter i płatności zbliżeniowe?

A jak będą żyli ludzie za 450 lat? A gdyby tak… puścić wodze fantazji i niczym mistrz Leonardo da Vinci zaprojektować prototyp maszyny, której nazwy jeszcze nie znamy, ale która miałaby szansę zaistnieć w tak dalekiej przyszłości?

Przyszłość… Któż z nas nie jest jej ciekawy? Czy zastanawialiście się kiedyś jak my – ewangelicy będziemy funkcjonowali za kilka, kilkanaście, kilkaset lat? Za 450 lat? Kim będziemy? Jak będziemy żyć? Jakie relacje będziemy mieć z Bogiem i ludźmi?
Jeżeli przyszłość naszego żorskiego zboru nie jest Ci obojętna, a Twoja wyobraźnia nie ma ograniczeń, ten konkurs jest dla Ciebie. Wyraź siebie literacko bądź plastycznie. Nieważne ile masz lat, jaki zawód wykonujesz i co Cię pasjonuje. Każdy może wziąć udział w tym konkursie! Wystarczy, że do 13 października złożysz pracę w kancelarii parafialnej. Na wygranych czekają interesujące nagrody. Zapraszamy do wzięcia udziału! Szczegóły w regulaminie oraz we wrześniowym biuletynie parafialnym. 

Regulamin załączamy poniżej.

 

Regulamin konkursu literacko-plastycznego
Ewangelicy w Żorach za kolejne 450 lat”

Cel i założenia konkursu:

Celem konkursu jest kreatywne spojrzenie w przyszłość naszego zboru, naszej społeczności ewangelickiej. Zachęcenie do rozwijania wrażliwości kulturalnej, wyobraźni,  a także popularyzowanie własnego warsztatu pracy.
Założeniem konkursu jest refleksja na temat tego jak chcielibyśmy, aby funkcjonowali ewangelicy w Żorach w szeroko rozumianej przyszłości. Kim będziemy? Jak będziemy żyć? Jakie relacje będziemy mieć
z Bogiem i ludźmi?

Warunki uczestnictwa i wymagania konkursowe:

1. Konkurs adresowany jest do trzech grup wiekowych:
uczniowie szkoły podstawowej;
uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej;
dorośli.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
literackiej;
plastycznej.

3. Zadaniem uczestnika w kategorii literackiej jest napisanie jednego tekstu, np. opowiadania, bajki, wiersza, eseju, felietonu (wersja odręczna lub wydruk komputerowy).

4. Praca literacka musi być samodzielnym wytworem wyobraźni i inwencji twórczej oraz spełniać cechy gatunkowe tekstu.

5. Praca konkursowa powinna być opisana : tytuł, imię i nazwisko autora.

6. Kryteria oceniania:
poprawność stylistyczna i językowa;
kompozycja;
poziom literacki;
zachowanie cech gatunku literackiego;
samodzielności i oryginalność;
estetyka zapisu (w przypadku prac napisanych odręcznie).

7. Zadaniem uczestnika, który bierze udział w kategorii plastycznej konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa).

8.Praca plastyczna musi być wykonana w formacie A4 i podpisana (na odwrotnej stronie) imieniem i nazwiskiem autora. Powinna zawierać również tytuł.

9. Kryteria oceny pracy plastycznej:
plastyczne ujęcie tematu;
kolorystyka;
technika;
estetyka wykonania.

10. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie:
Irena Krzywoń
Teresa Gola
Anna Król-Piekarczyk

11. Termin oddania prac: do 13 października 2019r. w kancelarii parafialnej lub, w przypadku prac literackich, elektronicznie na adres konkurs@450lat.pl

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 31 października 2019r. w Kinie „Na Starówce” w Żorach.

Polecamy

© 2021 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com