Hasło miesiąca

Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali.

Mt 2,10

Chrześcijanie wobec XXI wieku

Wyzwania chrześcijan w dobie XXI wieku – to temat styczniowego spotkania żorskiego oddziału PTEw. Zagadnienie trudne, wielowątkowe  zreferował nasz gość dr Andrzej Turkanik, zapoczątkowując omawianie problemu retorycznym pytaniem „jak żyć?”. W świetle tych rozważań ukazany został wirujący świat z wybitnymi osiągnięciami nauki, z prześcigającymi się nowymi technologiami w każdej branży działalności ludzkiej, z wszechobecną elektroniką i informatyką, ze służącym bezgranicznej komunikacji globalnym internetem. Natłok zewsząd płynących informacji nie zawsze odzwierciedla prawdę naszych czasów, służy często do manipulowania i sterowania ludźmi wbrew ich potrzebom i interesom, co skłania do przemyślnego ich selekcjonowania.

Zmienia się świat, zmieniają się ludzie oczekujący coraz lepszej jakości życia, a pragnienie bogactwa i władzy wydaje się być jedyną drogą do szczęścia.

Dominujący materializm, moda, reklamy – promują dzisiejszy styl życia, spychając na margines cywilizacyjne wartości chrześcijaństwa i duchowość – sferę, w której człowiek stawia sobie pytania o to, kim jest i po co żyje.

Prelegent, dr Andrzej Turkanik naszą współczesność określił jako „czas post”- coś się skończyło. Mamy więc post-chrześcijaństwo, post-kapitalizm, post-modernizm i coraz prężniej rozwijający się post-humanizm, na którego gruncie wzrasta niepokojąca ideologia trans-humanizmu.

Prekursorzy tego kierunku, korzystając z najnowszych osiągnięć nauki, głównie w zakresie medycyny i inżynierii genetycznej, dążą do stworzenia nowego człowieka o dalekosiężnych możliwościach ciała i umysłu – post-człowieka, udoskonalonego bez udziału biologicznego procesu rozwoju. Wizja cyfrowego świata opanowanego przez doskonale funkcjonujących cyborgów, dla jednych jest doniosłym sukcesem, dla innych niepokojem i strachem mobilizującym coraz liczniejsze grupy ludzi do sprzeciwu wobec metod urągających doskonałości boskiego stworzenia.

Wymykająca się spod kontroli  rzeczywistość z rewolucyjnymi technologiami tworzenia, skłania do porównania z biblijną historią budowy wieży Babel, jako analogiczny przykład ludzkiej pychy aspirującej do rangi boskich możliwości.

Dla  chrześcijan pewnością jest wiara, że świat pozostaje w rękach Boga i to Bóg wyznaczy granice ludzkich działań w tym szkód, które mogą one wyrządzić. Pociechą jest jeszcze ciągle działający inny odłam świata, w którym dominującą stroną nie jest maksymalizacja dóbr materialnych, ale troska o środowisko, o ekologię – jest w nim radość współdziałania i otwartość na innych. To są wyzwania dla chrześcijan, to czas, by odważnie odnowić i realizować zobowiązania wobec Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła – by według jego przekazu być „solą  ziemi i światłością świata”, a On niezmiennie „Drogą Prawdą i Życiem”.

Zaprezentowany przez dr. Andrzeja Turkanika  ciekawy i bogaty w treści wykład, o niezwykłej formie przekazu, przyciągał uwagę słuchaczy i prowokował do aktywnej, szerokiej w tematyce dyskusji.

Polecamy

© 2018 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com