Młode wino należy lać do nowych bukłaków.
(Mk 2,22)

Zgłosić ślub

Ślub w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

Aby zawrzeć Ślub w Kościele Ewangelicko-Augsburskim należy osobiście stawić się w USC w celu pobrania stosownych dokumentów stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia, a jego ważność upływa po 3 miesiącach. Wobec czego należy je pobrać w USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).

Pozyskane w USC dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Jednak ze względów organizacyjnych sugerujemy, aby uzgodnić termin ślubu z duchownym dużo wcześniej (nawet na rok) przed planowanym terminem ślubu.

Dokumenty kościelne, które należy złożyć w kancelarii parafialnej to skrócone odpisy aktów Chrztu Św. (dotyczy narzeczonych spoza parafii, niezależnie od wyznania).

Małżeństwo zostaje zawarte w obecności dwóch pełnoletnich świadków, którzy przed zawarciem ślubu podają swoje podstawowe dane.

Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest luteraninem z innej parafii, to po ślubie jego macierzysta Parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich agendach parafialnych.

Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest Parafia.

Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (parafie porozumieją się miedzy sobą).

Zawarcie małżeństwa poprzedzone jest kilkoma spotkaniami z duchownym, których celem jest pogłębianie znajomości biblijnej nauki o małżeństwie i rodzinie. Podczas spotkań z duchownym ustalane są również szczegóły ceremonii.

Wystrój kościoła, dodatkowe kwiaty, itp. para młoda przygotowuje we własnym zakresie w porozumieniu z duchownym. W tym celu należy również skontaktować się z kościelnym oraz z organistą celem omówienia szczegółów przebiegu uroczystości.

Małżeństwo osób rozwiedzionych

Małżeństwo osób o różnej przynależności wyznaniowej

Polecamy

© 2024 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com