Młode wino należy lać do nowych bukłaków.
(Mk 2,22)

Wierzymy, że

Nauka naszego Kościoła opiera się tylko na Piśmie Świętym, którego objaśnienie znajduje się w tzw. Księgach Symbolicznych.

Wierzymy w Trójjedynego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak jak tego nauczały cztery pierwsze Sobory powszechne.

Według Kościoła Ewangelickiego człowiek zostaje zbawiony jedynie dzięki Łasce Bożej przez wiarę, nie zaś dzięki swoim zasługom. Dobre uczynki są owocami naszego zbawienia.

Sednem Teologii luterańskiej jest osoba Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć na krzyżu przygotowuje odkupienie dla grzesznego człowieka. Jeśli rozpoznajesz swoją grzeszną naturę i rozumiesz, że potrzebujesz Zbawiciela, możesz dzięki i przez Pana Jezusa pojednać się z Bogiem Ojcem.

Maria oraz Święci mogą być dla nas wzorem pokornego i bogobojnego życia, nie są jednak  pośrednikami między ludźmi a Bogiem. Wyklucza to ap. Paweł w 1 liście do Tymoteusza 1, 5,: jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. 

Praktykowana jest spowiedź powszechna (w czasie liturgii), lub podczas rozmowy duszpasterskiej z duchownym, nie zaś w konfesjonale.

W Kościele ewangelickim mamy dwa Sakramenty: Chrzest i Komunię Świętą (Eucharystię). 

Dalsze informacje znajdziesz na stronie Kościoła:

czytaj więcej

Polecamy

© 2024 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com