Młode wino należy lać do nowych bukłaków.
(Mk 2,22)

Zgłosić pogrzeb

Jak zgłosić pogrzeb w parafii?

Jeśli zgon nastąpił w domu (śmierć z przyczyn naturalnych), należy powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe. Lekarz, po stwierdzeniu zgonu, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego) .

Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu lub podjąć je osobiście.

W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie ciała przez zakład. Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda odpis skrócony aktu zgonu. Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej by wpisać kościelny akt zgonu do Księgi Zmarłych. Datę i godzinę pogrzebu można uzgodnić zaraz po stwierdzeniu zgonu. Informację o pogrzebie po ustaleniach z księdzem proboszczem należy przekazać zakładowi pogrzebowemu oraz podać do wiadomości poprzez ogłoszenie.

Przed uroczystością pogrzebową należy księdzu dostarczyć ostatnie pożegnanie, w którym wymienione są osoby związane ze zmarłym.

Liturgia pogrzebowa może odbyć się w kościele parafialnym lub tylko na cmentarzu. W kościele żegnamy zmarłego podczas nabożeństwa w trakcie którego stoi trumna z ciałem zmarłego.

Po nabożeństwie ciało procesjonalnie przeprowadzane jest na cmentarz, gdzie odbywa się ostatnia część liturgii i następuje złożenie ciała do grobu.

W innych przypadkach, np. pogrzeb samobójcy, pogrzeb dziecka, które urodziło się martwe, itp., przebieg liturgii ustalany jest indywidualnie w kancelarii parafialnej z księdzem.

Polecamy

© 2024 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com