Młode wino należy lać do nowych bukłaków.
(Mk 2,22)

Wstąpić do parafii

Do Kościoła Ewangelickiego można wstąpić na dwa sposoby – poprzez chrzest lub konwersję.

Większość naszych wiernych zostało przyjętych do Kościoła w dniu Chrztu Świętego w wieku niemowlęcym. Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn ktoś nie został ochrzczony w dzieciństwie. Jeśli pragniesz wstąpić do naszego Kościoła, zgłoś taką potrzebę w kancelarii parafialnej i ustal z księdzem szczegóły dotyczące okresu przygotowawczego do aktu chrztu. W tym przypadku Chrzest Święty jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza.

Jeśli zostałeś ochrzczony w innym kościele chrześcijańskim, możesz zostać przyjęty do Kościoła Ewangelickiego w akcie konwersji. W tym przypadku również konieczne jest podjęcie okresu przygotowawczego, w którym omawiane są m.in. prawdy ewangelickiego wyznania, zwyczaje i tradycje oraz sprawy związane z nabożeństwem. Do aktu konwersji potrzebny będzie odpis aktu chrztu z macierzystej parafii oraz dwóch świadków konwersji.

Decyzja o konwersji powinna być podjęta zupełnie świadomie, w wierze, pod wpływem modlitwy i zaufania Panu Bogu i Jego prowadzeniu, po zaznajomieniu się z nauką naszego Kościoła. Warto zacząć od regularnego uczestniczenia w nabożeństwach jak i spotkaniach organizowanych przez naszą Parafię. Zachęcamy, by swoją obecność i zamiary zgłosić proboszczowi, który chętnie udostępni przydatne materiały lub też odpowie na pytania.

 

Polecamy

© 2024 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com