Młode wino należy lać do nowych bukłaków.
(Mk 2,22)

Załatwić sprawy związane z cmentarzem

Parafia Ewangelicka w Żorach prowadzi pełną inwentaryzację grobów cmentarza ewangelickiego przy ul. Osińskiej z Żorach. W kancelarii parafialnej możesz:

Zgodnie z Regulaminem Cmentarza oraz Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Ustawa z dnia 31.01.1959, Dz.U. z 2015 poz. 2126) opłatę za miejsce na cmentarzu wnosi się przy pochówku na 20 lat. Po tym terminie, w celu zachowania prawa własności do miejsca, należy wnieść opłatę na kolejny okres, nie mniejszy niż 1 rok lub wielokrotność tego okresu. W przypadku braku wniesienia prolongaty, zarządca cmentarza ma prawo kwaterę zlikwidować lub przenieść prawo dysponowania miejscem na inną osobę.

Zarządcą Cmentarza Ewangelickiego w Żorach jest Parafia Ewangelicka w Żorach, natomiast

opiekę nad cmentarzem sprawuje p. Janusz Mach,

oferując jednocześnie pełne usługi pogrzebowe (wizytówka poniżej). Tel.: 600-450-210.

Sprawy związane z porządkiem, pomnikami, umówieniem terminu naprawy grobów prosimy kierować bezpośrednio do p. Janusza Macha.

Przypominamy również, że wjazd / wejście na teren cmentarza celem wykonania / przebudowy pomnika wymaga zgody Zarządcy Cmentarza, którą uzyskujemy w Kancelarii Parafialnej poprzez wniesienie 10% od wartości pomnika.

Regulamin Cmentarza

 

Polecamy

© 2024 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com