Młode wino należy lać do nowych bukłaków.
(Mk 2,22)

Zgłosić chrzest

Chrzest Święty powinien być zgłoszony w kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym jego terminem.

Rodzice dziecka, lub katechumen osobiście zgłaszają się w kancelarii parafialnej wraz z skróconym odpisem aktu urodzenia wydanym przez USC. Na jego podstawie dane dziecka lub katechumena wpisywane są do kartoteki parafialnej.

Jeśli rodzice dziecka należą do naszej parafii, nie są potrzebne dane rodziców. Natomiast w przypadku, gdy rodzice, lub jeden z rodziców jest spoza Parafii, powinien dostarczyć podstawowe dane.

Rodzice chrzestni powinni być członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego lub członkami Kościoła, z którym jesteśmy we wspólnocie ołtarza i ambony, (Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Dopuszczalne jest, aby jedno z rodziców chrzestnych było innego wyznania chrześcijańskiego. Chrzestni pochodzący spoza parafii ochrzczonego przedstawiają zaświadczenie o prawie do bycia chrzestnym, które wystawia proboszcz macierzystej parafii chrzestnego. Jeśli rodzic nie jest ewangelikiem musi przedstawić podobne zaświadczenie (chrztu, lub I komunii) ze swojej parafii.

Przed aktem Chrztu Świętego duchowny parafii przeprowadza rozmowę z rodzicami i rodzicami chrzestnymi na temat istoty Chrztu Św., wiary, zobowiązań i obowiązków rodziców i rodziców chrzestnych.

Dorośli katechumeni przygotowywani są do Sakramentu Chrztu Świętego na poziomie pełnego kursu nauki konfirmacyjnej. W tym przypadku Chrzest Święty jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza.

Chrztu Świętego z reguły udziela się podczas nabożeństwa bezpośrednio po odczytaniu Ewangelii.

Opłaty za Chrzest Święty nie są pobierane.

Polecamy

© 2024 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com