Młode wino należy lać do nowych bukłaków.
(Mk 2,22)

Spotkanie z Biblią

Każdy wierzący potrzebuje uczyć się obserwować Pana Jezusa i czerpać z Jego wiedzy i postawy (Mt 28,18-20). Uczyć się rozumieć Bożą wolę dla naszego życia jest kluczowym zadaniem w życiu chrześcijanina. Początek świadomego życia z Bogiem oznacza początek wzrastania w poznaniu Boga i w doświadczeniu. Ten proces nigdy się nie kończy!

Już 3100 lat temu Pan Bóg swojemu Ludowi zostawił życiodajny nakaz:

Niech ten zwój Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napi- sane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło .( Jo 1,8)

Aby owocnie czerpać wiedzę i mądrość z Bożego Słowa – Biblii, potrzebujemy Ducha Świętego oraz wsparcia innych wierzących. Dlatego,

Zapraszamy wszystkich na spotkania z Biblią

Skierowane są one zarówno do naszych parafian, jak i osób zainteresowanych ewangelicyzmem, które chciałyby pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego i wspólnie odkrywać, co Bóg chce nam w swoim Słowie przekazać.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, za wyjątkiem letnich wakacji. Termin najbliższego spotkania znajdziesz w zaproszeniach na stronie tytułowej, w ogłoszeniach oraz w najnowszym Biuletynie Parafialnym.

Zapraszamy!

Polecamy

© 2024 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com