18 maja 2017 roku w Muzeum Miejskim w Żorach odbyła się inauguracja  Żorskiego Tygodnia Reformacyjnego, zorganizowanego przez  Muzeum Miejskie, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i  Parafii Ewangelickiej w Żorach. Otwarcia inauguracyjnego spotkania dokonał proboszcz Parafii Ewangelickiej ks. Bartosz Cieślar. Powitał licznie zebranych uczestników, wśród których obecny był prezydent miasta Żor, dyrektor i kadra pracowników muzeum.


W sali muzeum prelekcję pt. „Ewangelicy na Górnym Śląsku” przedstawił dr hab. Jan Szturc. W prologu wykładu nawiązał do czasu Reformacji zapoczątkowanej symboliczną datą ukazania się 95 tez dr. Marcina Lutra na drzwiach kościoła w Wittenberdze.

Po skończonym wykładzie zwiedzano wystawę „Historia Biblii”. Przewodnik wystawy zaprezentował szereg eksponatów dokumentujących 3500 lat powstawania Pisma Świętego. Wśród niezwykle ciekawych eksponatów znajduje się replika tablic mojżeszowych z Dziesięciorga Przykazaniami, są też repliki rękopisów z Qumran, przekłady tekstów hebrajskich na język grecki oraz kolejne wydania Pisma Świętego, powstające w procesie jego przekładów na przestrzeni 2000 lat. Na  szczególną uwagę zasługuje Biblia Gutenberga, będąca pierwszą na świecie  księgą  wydaną drukiem w 1445 roku.

Wystawę wyeksponowaną w tutejszym muzeum można było zwiedzać do 28 maja 2017r.