Młode wino należy lać do nowych bukłaków.
(Mk 2,22)

Dla pań

Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa, i Salome, które, gdy był w Galilei, chodziły za Nim (Jezusem) i posługiwały Mu, i wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. Mk 15. 40-41

Ewangelie podają nam, że to kobiety od samego początku działalności Jezusa wiernie chodziły za swoim Panem i Zbawicielem i w cichości swego serca słuchały Jego słów, będąc zawsze gotowe Mu usługiwać.

Kontynuacją tego cichego powołania w naszej żorskiej parafii są comiesięczne spotkania dla pań, które odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.00.

Jest to dla nas czas spędzony na wspólnej modlitwie, na rozważaniu Bożego Słowa, dającego pokrzepienie naszym duszom, na śpiewaniu ku chwale Pana i na wspólnych rozmowach. Czynnie uczestniczymy także w życiu naszej parafii poprzez zadbanie o ziemskie sprawy. Staramy się pamiętać o naszych seniorach, razem z proboszczem przygotowując dla nich spotkania pasyjne i adwentowe. Radość sprawiają nam też odwiedziny u tych, którzy nie mają już zdrowia ani sił, by dalej uczęszczać do kościoła na nabożeństwa.

Kilka lat temu podjęłyśmy inicjatywę wypieku kołaczy z okazji pamiątki założenia naszego kościoła. Dzięki środkom uzyskanym w minionym czasie z ich sprzedaży udało nam się zakupić dla parafii śpiewniki kościelne, nakrycie na ołtarz i ambonę oraz doposażyć parafialną kuchnię. Przekazałyśmy także ofiary pieniężne na remont kościoła. Co roku staramy się też wesprzeć finansowo niepełnosprawnych w naszej parafii.

Utrzymujemy też bliskie i serdeczne relacje z Kołami Pań z sąsiednich parafii. Co roku w czerwcu zapraszamy do siebie na spotkanie panie z Warszowic i Studzionki, a w okresie adwentu spotykamy się z nimi na wspólnej wigilijce przygotowanej przez parafię w Studzionce. Spędzony razem czas pozwala nam budować pełne miłości relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. Tradycją stało się dla nas również uczestniczenie w śniadaniach dla kobiet i w Światowym Dniu Modlitw.

Potrzebujemy takich chwil, w których jesteśmy razem. Potrzebujemy pokrzepienia i pocieszenia Bożym Słowem, a równocześnie chcemy być pomocne, chcemy nawzajem się wspierać i budować w Bożej miłości. Zapraszamy serdecznie wszystkie nasze parafianki, niezależnie od wieku!

Koło Pań

Polecamy

© 2024 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com