Hasło miesiąca

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.

Ps 139,14

Rekolekcje 2019

Jeśli okres pasyjny to dobry czas postnych 6 tygodni na przemyślenie na nowo swojej codzienności, to rekolekcje to dobry moment, żeby z pomocą prowadzących pod lupę wziąć siebie, swoje relacje, decyzje, zamierzenia.

Tak było i tym razem. W dniach 5-7.04.2019 Dzieci i młodzi podzieleni zostali na trzy grupy, z każdą z nich pracowali specjaliści z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”.

Młodsi…

Młodsze grupy przyglądały się najpierw historii o setniku z Kafarnaum, któremu zachorował sł
uga (Ewangelia Łukasza 7,1-10). Jak dalece powinniśmy ufać Bogu? Nasza ciekawość domaga się dowodu, namacalności, dotknięcia, doświadczenia. Tymczasem wiara setnika nie potrzebowała dowodu. Kto z nas dziś ma taką wiarę?

Drugiego dnia rekolekcji młodsze grupy poznawały działanie Ducha Świętego. Kim On jest? Co to znaczy podążać za Nim? Co zrobić, by chodzenie za Bogiem to nie były tylko puste frazesy? Czy to czasem nie oznacza, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to właśnie ja mam pomóc? Duch Święty wlewa w serca wiarę, która jest aktywna w okazywaniu miłości.

…i młodzież

Młodzi pierwszego dnia usłyszeli, że Bóg czeka na każdego z nas tam, gdzie jesteśmy. Czeka, aż obdarzymy Go zaufaniem. Bo Bóg to Ktoś, kto pójdzie z nami przez nasze fascynujące i szalone życie, ale także Przyjaciel, który nie opuści nas, gdy życie zwali się na głowę, a gdy pójdziemy przez ciemną dolinę, On także będzie z nami.

Wyjątkową sprawą było świadectwo pewnej młodej dziewczyny, która stanęła z przodu i opowiedziała jak poznała Pana Boga i zaprosiła Go do swojego życia. Bardzo inspirujące!

Drugi dzień młodych to także – poza śpiewem i grami integracyjnymi, których było niemało – historia o setniku z Kafarnaum. Co za człowiek wielkiej wiary! Zaufał Bogu, który uzdrawia nawet na odległość! Jezus docenił postawę setnika. Czy Jezus doceniłby moją postawę? Czy moja wiara jest tak silna?

Trzeci dzień rekolekcji, tradycyjnie już, to dla wszystkich grup wiekowych udział w nabożeństwie.

O co modlili się organizatorzy?

Oby owoc tych spotkań był trwały! Oby Słowo Boże wykonywało swoją pracę w sercach dzieci i młodzieży, zgodnie z fragmentem z Księgi Izajasza 55,10-11: „Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust [mówi Pan]: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.”

Polecamy

© 2020 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com